Електроди за заваряване

 

НИКО М66 предлага на Вашето внимание:

Базични електроди за заваряване

-НОРД - с гарантирано съдържание на дифундиращ водород под 5 мл/100 гр. наварен метал и добри заваръчно свойства.

Основни параметри

Заваръчни позиции

Заваръчен ток

Фи мм

50-70
 60-80
 80-120
 120-160
 160-200
 210-240

2,00
2,50
3,25
4,00
5,00
6,00

Допуснат като заваръчен материал от TUV в температурен диапазон (-50° до +450С°).

Химичен състав

C%

Mn%

Si%

0.08

1.20

0.40

 

-РУЕН - електрод за заваряване на ниско-въглеродни и ниско-легирани стомани.

Основни параметри

Заваръчни позиции

Заваръчен ток

Фи мм

80-100
  100-140
  140-180
  180-230

2,50
3,25
4,00
5,00

 

Химичен състав

C%

Mn%

Si%

0.07

0.70

0.30

 

- РИЛА - електрод за заваряване предимно на високояки дребно-зърнести стомани. Шевът е устоичив срещу образуване на пукнатини.

Основни параметри

Заваръчни позиции

Заваръчен ток

Фи мм

60-80
  80-120
  120-160
  160-200

2,50
3,25
4,00
5,00

 

Химичен състав

C%

Mn%

Si%

Ni%

0.07

1.30

0.30

1.00

-ВИТОША -електрод за заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани. Съществува възможност за работа на променлив ток.

Основни параметри

Заваръчни позиции

Заваръчен ток

Фи мм

 60-90
  100-130
  130-170
  170-220
  210-240

2,50
3,25
4,00
5,00
6,00

 

Химичен състав

C%

Mn%

Si%

0.08

1.10

0.38

- КОРАТ - Базичен електрод за заваряване на стомани с повишена устойчивост срещу атмосферна корозия.

Основни параметри

Заваръчни позиции

Заваръчен ток

Фи мм

70-90
  90-130
  130-160
  160-200
  190-230

2,50
3,25
4,00
5,00
6,00

 

Химичен състав

C%

Mn%

Si%

Ni%

Сu%

0.07

0.70

0.50

0.40

0.45

Можем да доставим още базични електроди от вида:

  • EB – 62, EB – 60HM, EB – 70, EB – 85

 

Електроди за високолегирани неръждаеми стомани

- Е 19/9, Е18/10МБ, Е19/12/3, Е25/20,Е18/87/6, Е29/9

Електроди с целулозен тип обмазка

- E - Cel, E- Cel Mo, E- Cel 70, E-Cel 80

Електроди за топлоустойчиви стомани

- Е Мо, E Cr Mo, E Cr Mo V

Електроди за наваряване

- ЕН250, ЕН 350, ЕН 550, ЕН200х12, ЕН 70х3CTM, ЕН 65х11Н3, ЕН 50х2Г2С-55, ЕН - 19/9Si

 

 

© 2007 Nikom66